Contacte: Telèfon 696 95 48 36 - Correu electrònic: gemma@torreviladot.com.